LPG OSCAR-N DIESEL

Duální palivo nafta-LPG pro dieselový motor umožňuje pracovat se značnou úsporou nákladů a snížení emisí uhlíku. Ekonomická výkonnost a ochrana životního prostředí úzce souvisí s množstvím plynu přidávaným do směsi vzduchu a paliva, tím se zlepšuje spalování.

Malé množství LPG je dávkováno do motoru prostřednictvím systému, sání funguje jako katalyzátor pro zlepšení spalovacího procesu a zajišťuje spalování téměř celého množství vstřikované motorové nafty. Většina dieselových motorů má účinnost spalování 75-85% a zbytek nafty je spálen ve výfukovém systému. V případě instalace vstřikování LPG, se dosahuje účinnost spalování 95-98%. Toto zvýšení účinnosti vede k nižší spotřebě motorové nafty potřebné k dosažení stejného výkonu jako v případě bez LPG.

Systém nevyžaduje žádné úpravy motoru, je neinvazivní a funguje zcela nezávisle na původním řízení motoru. Systém LPG se instaluje tak, že může být naladěn na individuální potřeby zákazníků.

V důsledku účinnějšího spalování motorové nafty vstřikované do spalovací komory, se sníží potřeba nafty na každý kilometr a díky tomu se zvyšuje dojezd na jedné nádrži. Nemluvě o zvýšení výkonu (až o 30%), který zajišťuje lepší výkon a dynamiku vozidla. Také snižuje hluk motoru, a jeho spotřebu, a jízda se stává „zelenější“!

Ekonomická výkonnost a ochrana životního prostředí úzce souvisí s množstvím plynu přidávaném do směsi vzduchu a paliva a zlepšuje spalování. Náš vstřikovaný LPG systém používá pokročilý počítačový modul, který řídí tok LPG v nejnovějších i starších vznětových motorech.

Princip fungování systému se skládá z přivstřiku určitého množství plynného paliva do sacího potrubí, takže motor může běžet na směs nafty a LPG. Výsledkem je motor, který běží „čistě“ (efekt černého mraku z výfuku při velkém zatížení je prakticky vyloučen), a produkuje točivý moment až o 30% vyšší než u nafty. Systém může nahradit 20-25% provozních nákladů. Použití plynových vstřikovačů umožňuje přesné dávkování LPG v celém rozsahu motoru. Množství LPG se vypočítá na základě údajů ze škrticí klapky (TPS) a čidla rychlosti proudění vzduchu a otáček motoru.

Mezi hlavní výhody OSCAR-N DIESEL, která ho odlišuje od ostatních podobných produktů na trhu, jsou:

  • Schopnost dávkování plynu jednobodově, v centrální části kolektoru, nebo více bodů v každé komoře zvlášť. Tato druhá metoda může být použita v jednotkách až s osmi válci. Každý z těchto vstřikovačů je řízen samostatným signálem.
  • Doba vstřikování LPG se udává na základě údajů z TPS, MAP-senzoru, otáček motoru a teploty plynu.
  • Vestavěný emulátor tlaku paliva
  • Automatické ukládání dat do řídící jednotky vstřikování LPG na základě KLEP-senzoru při provozu na naftu a LPG (ochrana motoru)
  • Pro další ochranu motoru slouží teplotní čidlo výfukových plynů, aby se zabránilo nadměrnému dávkování LPG. Na základě údajů ze senzorů, systém automaticky upraví dávku dostřiku LPG.
  • Vestavěná sběrnice CAN pro připojení externích zařízení, jako jsou variátor zapalování, OBD vozidla, atd.
  • Nastavení softwaru pro vstřikování je z výroby předpřipraveno pro konkrétní motor a jeho další doladění je možné i dálkově přes internet.

Pointa je, že tento systém nevyžaduje žádné úpravy motoru, je neinvazivní, a funguje zcela nezávisle na původním řízení motoru z výroby. Snadno se instaluje a může být naladěn na individuální potřeby zákazníků.

Hlavním důvodem montáže je úspora nákladů v řádu 20-25%. Nemluvě o prodloužení životnosti filtru pevných částic až o 50%.