Výhody provozu na LPG

VÝHODY

  • zhruba poloviční úspora nákladů na pohonné hmoty oproti provozu na benzín
  • motor má klidnější a tišší chod
  • motor méně se opotřebovává, protože nevznikají karbonové usazeniny
  • ekologický provoz díky nižší produkci zplodin
  • dvojnásobný dojezd vozidla při dvoupalivovém systému

BEZPEČNOST

  • tlaková nádrž na plyn je při případné nehodě a požáru bezpečnější než benzínová
  • tlaková nádrž je vyrobena z oceli a prochází tlakovou zkouškou na tlak výrazně vyšší, než je tlak při následném provozu

NÁVRATNOST PRVOTNÍ INVESTICE DO PŘESTAVBY NA LPG

  • dle typu vozidla a použité technologii už po ujetí 10-12 tisíc kilometrů